بایگانی دسته‌ی: تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب خوردن برنج

تعبیر خواب خوردن برنج

تعبیر خواب خوردن برنج چیست؟ دیدن برنج پخته یا پلو در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب برنج از دید محمدبن سیرین (ابن سیرین) کسب اموال و ثروت توام با رنج و سختی است. اگر در خواب دیدین که برنج را به فردی بخشیده اید، یعنی حاجات شان را بر آورده کرده اید. اگر در […]

تعبیر خواب برنج پخته

تعبیر خواب برنج پخته

تعبیر خواب برنج پخته از نظر پیشوایان دینی همه ی ما ممکن است تا به حال خواب برنج پخته و یا خام را در حالت های مختلف دیده باشیم و یا در آینده برایمان پیش بیاید. ما،در این مطلب سعی داریم تا به تعبیر خواب برنج پخته در حالت های مختلف بپردازیم و به کنجکاوی […]

تعبیر خواب برنج خام

تعبیر خواب برنج خام

تعبیر خواب برنج خام از نظر پیشوایان دین همه ی ما ممکن است خواب های مختلفی را با مضمون خوراکی ها ی مختلفی مثل میوه ها و غلاتی مثل برنج و گندم و … ببینیم که هر کدام از این ها تعابیر خاص خود را دارد وبرای تعبیر درست آن نیز باید به معبران واقعی […]