بیماری های برنج

بیماری های برنج

برنج یکی از اصلی ترین و مهم ترین وعده های غذایی در بین کشور های آسیایی علی الخصوص چین، هند و ایران است. همین امر باعث می شود تا در صورت بروز انواع بیماری در مزارع، خسارات سنگینی به بخش کشاورزی و تامین مواد غذایی در این کشور ها وارد شود.

بیماری ها در برنج عمدتا توسط باکتری ها، ویروس ها و یا قارچ ها ایجاد می شوند. برای جلوگیری از این بیماری ها کاشت تنوع مقاومتی، ساده ترین و ارزان ترین درمان است. کشاورزان در هر سال حدود ۳۷ درصد از محصول برنج خود را توسط آفات و بیماری ها از دست می دهند. علاوه بر مدیریت خوب محصول، تشخیص به موقع و دقیق می تواند به طور چشمگیری تلفات را کاهش دهد.

اصلی ترین بیماری های برنج را بشناسید

🧂 بلاست برنج،

🥄 لکه ی قهوه ای،

🧂 پوسیدگی طوقه ی برنج (ژیبرلا)،

🥄 سوختگی غلاف برگ برنج (شیت بلایت)،

🧂 سوختگی باکتریایی برگ برنج،

🥄 ویروس تنگرو.

بیماری ۱: بلاست برنج

یکی از بیماری ها در برنج، بلاست ( Blast ) نام دارد. این آفت در بیش از ۷۰ کشور جهان گزارش شده که تقریبا در تمام کشورهایی که برنج کاری می شود، رایج است. این بیماری یکی از مهمترین بیماری ها در برنج بوده و قادر است در صورت عدم جلوگیری از شیوع، خسارت قابل توجهی به شالیزارهای برنج وارد نماید.

بیماری بلاست در برنج
بیماری بلاست در برنج

توسعه و گسترش بیماری به عوامل جوی بستگی دارد، لیکن مصرف روز افزون کود های شیمیایی خصوصا کودهای اَزُت در شدت بیماری سهم به سزایی دارند. میزان خسارت بیماری بلاست در ایران به درستی معلوم نیست. بر اساس گزارش های موجود خسارت آن در سال ۱۳۵۳ در بعضی نقاط مانند رودسر به طور متوسط تا ۲۰ درصد برآورده شده است.

علائم بیماری بلاست

بیماری بلاست برنج قادر است به تمام قسمت های هوایی بوته برنج حمله نماید. نشانه های ظاهری آن بیشتر روی برگ ها قابل رویت است. به گونه ای که روی برگ ها لکه های دوکی شکل به اندازه ۱ تا ۳ میلیمتر به رنگ آبی متمایل به سبز به وجود می آید. این لکه ها به زودی توسعه یافته و به هم پیوسته و یک لکه بزرگ یک سانتیمتری با حاشیه قهوه ای رنگی را تشکیل می دهند.

مرکز این لکه به رنگ خاکستری متمایل به سبز در آمده و پس از خشک شدن متمایل به زرد کاهی می شود. اندازه این لکه ها بستگی به شرایط جوی بالاخص درجه مقاومت واریته برنج دارد. بدین ترتیب که در واریته های مقاوم و در شرایط نا مساعد لکه های مزبور کوچک، قهوه ای و باریک می شوند. در حالیکه لکه های بزرگ دوکی شکل معمولا روی ارقام حساس و در شرایط مساعد به وجود می آیند.

در محل مرکز لکه ها و ناحیه خاکستری رنگ پوشش قارچی که در واقع اسپورهای قارچ عامل بیماری است، تشکیل می شود. علاوه بر بلاست برگ، بیماری ممکن است خوشه، دم خوشه و گره ها را نیز مورد حمله قرار می دهد. لکه هایی که روی ساقه و گره ای دم خوشه تشکیل می شوند اغلب گرد هستند.

شدیدترین مرحله خسارت بیماری های برنج زمانی است که دم خوشه و خوشه بوته مبتلا گردیده و بدین جهت دانه ها نه بسته بلکه کوچک و پوک باقی می مانند. معمولا به رنگ سبز یا قهوه ای در خواهند آمد.

مبارزه با بلاست برنج

روش های مبارزه علیه بلاست برنج عبارتند از

کاشت واریته های مقاوم، کاشت بذر سالم، زود کاشتن بذر، خارج کردن و انهدام کاه و کلش از مزرعه، رعایت بهداشت زراعی. اجتناب از آب سرد برای مصارف آبیار، آبیاری صحیح و حرکت دادن آب داخل کرت ها در فصل رویش و متوقف کردن حرکت آب در موقع رسیدن دانه ها. عدم استعمال بیش از حد کود شیمیایی ازته و بالاخره ضد عفونی بذر و سم پاشی مزارع علیه بیماری با قارچ کش های مناسب.

برای ضد عفونی بذر قبل از کاشت معمولا از قارچ کش های سیستمک جدید استفاده می شود. سم پاشی علیه برگ بلاست در اوایل مهر ماه و در دو نوبت به فاصله ده روز با هینوزان ۵۰ درصد به نسبت یک لیتر در هکتار توصیه شده است.

مبارزه شیمیایی با بلاست برنج

🍚 به مدت نیم الی یک ساعت قبل از انتقال نشا به زمین اصلی در محلول قارچ کش وین WIN بنا بر دستور العمل های توصیه شده پیش بروید. در این صورت در مرحله پنجه دهی نیازی به مبارزه شیمیایی علیه بیماری بلاست نمی باشد .

🍚🍚 در مرحله خروج ۲۰ درصد خوشه ها از غلاف سم پاشی با یکی از قارچ کش های بیم ( BIM ) بنا بر دستور العمل های توصیه شده آن عمل کنید.

بیماری ۲: لکه ی قهوه ای

بیماری لکه قهوه ای برنج در ایران ابتدا در سال ۱۳۳۵ توسط پتراک از مزارع برنج سواحل دریای خزر یافت شد. بیماری لکه قهوه ای برنج علاوه بر این در مناطق برنجکاری لنجان اصفهان و شهرکرد نیز کم و بیش دیده می شود. این بیماری انتشار جهانی داشته و در تمام کشورهای آسیائی، آمریکایی و آفریقایی که اقدام به کشت برنج می گردد شیوع داشته است.

خسارت این بیماری در بعضی مناطق زیاد و در سال ۱۹۴۲ در بنگال موجب قحطی گردید. خسارت آن %۵۰ تا ۹۰% درصد بوده است. در پنجاب نیز میزان خسارت %۶/۴ تا %۲۹ درصد تخمین زده شده است .گرچه عامل بیماری لکه قهوه ای برنج قادر است که کلئوپتیل، گلومها و برگهای جوان را مورد حمله قرار دهد ولی این بیماری بیشتر برگ را تحت تاثیر قرار می دهد.

لکه قهوه ای
لکه قهوه ای

علائم بیماری لکه ی قهوه ای

بیماری لکه قهوه ای برنج ابتدا به صورت نقاط ریز قهوه ای تشکیل می گردد. بعدا این نقاط بزرگ شده و به شکل لکه های بیضوی یا گرد قهوه ای در طول برگ قرار می گیرد. لکه ها در حالت تکمیل قهوه ای روشن، مرکز آن خاکستری و حاشیه آن تیره یا قهوه ای قرمز رنگ می باشد.

گیاهچه ها اغلب به شدت آلوده می شوند و نقاط قهوه ای رنگی به قطر ۲/۵ میلیمتر روی آنها ظاهر می گردد .در این گونه حالات برگ ها ممکن است خشک شوند و بمیرند. زردی برگ و رشد مجدد نیز ممکن است از نشانه های بیماری لکه قهوه ای برنج باشند. خزانه های برنج که به شدت مورد حمله قرار گیرد از دور نشانه های بیماری که شامل قهوه ای شدن و سوختگی برگها است دیده می شود.

این نقاط قهوه ای روی برگهای پیر نیز ظاهر می گردد ولی اندازه آنها به مراتب بزرگ تر خواهد بود. این بیماری در واقع بذر زاد بوده و بیماری از طریق بذر قابل انتقال است. با کشت بذر آلوده گیاهچه های حاصله از ابتدا مبتلا به این نوع بیماری هستند.

راه های پیشگیری و مبارزه با بیماری لکه قهوه ای برنجرا بشناسید.

چون قارچ بیماری زا بذرزاد می باشد استفاده از بذرهای عاری از آلودگی و ضدعفونی آنها با قارچکش ها توصیه می شود. اجرای تناوب زراعی با گیاهان غیر حساس و از بین بردن بقایای آلودگی علیه بیماری مفید است. ضد عفونی بذر بهترین راه کنترل بیماری در خزانه است. ضمن اینکه تغذیه مناسب خاک خزانه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

برای ضدعفونی بذر قارچ کش های سلست (۵/۲ %) و تریفمین (۱۵%) به ترتیب به نسبت های ۲ و ۳/۲ میلی لیتر در یک لیتر آب توصیه می شوند. در مبارزه شیمیایی می توان شلتوکها را قبل از کشت با قارچکش ویتاواکس تیرام به نسبت ۲ در هزار به طریق خشک ضد عفونی نمود. در ضمن شلتوکها را قبل از کاشت می توان به مدت ۱۰ الی۱۶ ساعت در محلول دو در هزار این سم یا توپسین خیس کرد و سپس کشت نمود.

به دلیل بذرزاد بودن قارچ، تیمار بذر با آب داغ ۵۴ـ۵۳ درجه سانتیگراد برای ۱۲ـ۱۰ دقیقه قبل از کاشت می تواند مؤثر باشد. تیمار بذر با قارچ کشهای کاپتان، تیرام، رورال تی اس، کاربندازیم یا مانکوزب باعث کاهش آلودگی بذر می شود.

جمع آوری و از بین بردن بقایای گیاهی آلوده و تقویت زمین در کنترل بیماری های برنج موثر است. همچنین در مزرعه برطرف کردن اختلالات تغذیه ای خاک عامل مهم در کاهش بیماری محسوب می شود. این امری بسیار مشکل است، ولی در خاک هایی که دچار چنین عارضه ای نیستند، کوددهی مناسب و جلوگیری از تنش آبی در کاهش آلودگی های ثانویه توصیه می شود.

تاثیر سمپاشی در رفع این بیماری چگونه است؟

سمپاشی با قارچ کش های سیستمیک و محافظتی در کنترل بیماری و افزایش محصول تأثیر دارد که بسته به شدت بیماری، جنبه اقتصادی آن و شرایط محیطی وابسته است. در بعضی منابع روش محلول پاشی روی گیاه با قارچ کش های ادیفنفوس و مانکوزب را در کاهش بیماری مؤثر گزارش کرده اند.

در آمریکا قارچکش تیلت برای کنترل بیماری لکه قهوه ای برنج در مینسوتا ثبت و مصرف می شود. این قارچکش به خوبی بیماری را کنترل کرده و بدون آن بیماری بسیار شدید ظاهر می شود و کل محصول را نابود می کند.

بیماری ۳: پوسیدگی طوقه ی برنج

علائم بیماری پوسیدگی طوقه ی برنج

پوسیدگی طوقه ی برنج
پوسیدگی طوقه ی برنج

علایم بیماری غالبا با دراز و باریک شدن نشاء یا بوته ها در مزرعه نمایان می گردند. گیاهچه های آلوده معمولا چندین سانتی متر طویل تر از گیاهچه های سالم هستند. آنها به رنگ سبز روشن یا زرد در می آیند. این زردی از انتهای بوته شروع می شود. عده ای از گیاهچه ها در خزانه و تعدادی پس از انتقال به مزرعه از بین می روند.

عده ای از نشا ءهای آلوده ممکن است علائم فوق را نداشته باشند. حتی ممکن است کوتاه تر از نشاءهای سالم باشند. این تفاوت به نژاد عامل بیماری، حرارت ورطوبت محیط بستگی دارد. نشاءهای به ظاهر سالم وقتی به مزرعه منتقل می گردند تدریجا به رنگ سبز روشن درآمده، سریعا رشد کرده، باریک و دراز می گردند.

بوته های آلوده در مواقع بارندگی خفیف و تابش نور خورشید به آسانی از بوته های سالم متمایز و قابل تشخیص می باشند.

تعداد پنجه در بوته های آلوده کم و برگهای آن پس از دیگری از پایین به رنگ قهوه ای در آمده که لوله ای می شوند و نهایتا می میرند. گاهی بوته های آلوده تا مرحله بلوغ بقاء خود را حفظ کرده، ولی چند خوشه کوچک و تو خالی و یا حاوی بذر  چروکیده تولید می کنند.

در مزراع با آب فراوان محل طوقه سیاه شده ولی در مزراع با آب کم علاوه بر سیاه شدگی محل طوقه قارچ به صورت قشر متراکم سفید رنگ یا ارغوانی مشاهده می شود. آنها میسلیوم های قارچ می باشد و تعداد زیادی کنیدی هم روی آن تشکیل می گردند.

مبارزه با بیماری پوسیدگی طوقه ی برنج

غالبا از محل بند اول ساقه، ریشه های نابجا ایجاد می شوند. این ریشه ها ابتدا به رنگ سفید کرم بوده، ولی بعدا به رنگ قهوه ای تیره در می آیند در حالی که ریشه های بوته در خاک سفید رنگ هستند. اگر برش طولی به ساقه داده شود در قسمت گره ها دارای بافت اسفنجی قهوه ای رنگ بوده، از میسلیوم سفید قارچ پوشیده می شود.

شناسایی و استفاده از ارقام مقاوم و کاشت بذر سالم در کاهش بیماری موثر است. برای جلوگیری از بیماری های برنج و کاهش خسارت، ضد عفونی بذر قبل از کاشت توصیه می شود. برای ضد عفونی بذر می توان از سموم ویتاواکس، ویتاواکس تیرام، بنومیل و غیره به نسبت ۱٫۵ -۲  در هزار استفاده نمود.

بیماری ۴: بیماری سوختگی غلاف برگ برنج

بیماری های برنج
بیماری های برنج

بيماري شيت‌بلايت در سال ۱۹۱۰ در ژاپن تشريح شده است. ولي عامل بيماري در آن زمان به غلط قارچ Sclerotium irregulare معرفي گرديد. بعدها اين بيماري در فيليپين، سريلانكا، چين و بسياري از كشورهاي آسيايي، هندوستان، آمريكا و كشورهاي ديگر دیده شد. در نهایت قارچ Rhizoctonia solani به عنوان عامل اين بيماري شناسايي شد.

اين بيماري از سال ۱۳۵۷ با كشت برنج حساس رقم آمل ۲ در بعضي از مناطق برنج ‌خيز شمال خصوصاً مازندران شيوع پيدا كرد. در سال ۱۳۶۰ اين بيماري روي ارقام پر محصول آمل ۳، گيل ۳ و گيل ۱ نيز اشاعه يافت. نهایتا منجر به محدوديت كاشت رقم پر محصول آمل ۲ در گيلان و مازندران شد.

هم ‌اكنون اين بيماري در گيلان و مازندران روي ارقام مختلف من جمله ارقام بينام و دم زرد ديده مي‌شود.

علائم بیماری سوختگی غلاف برگ برنج

علائم بيماري ابتدا به صورت نقاط آبسوخته مانند، در غلاف برگ ظاهر مي‌شود. نقاط آلوده به شكل بيضوي كشيده يا گاهي نامنظم به طول ۱ تا ۳ سانتيمتر به رنگ سبز خاكستري نمايان مي‌گردند. مركز لكه‌ها به تدريج خاكستري متمايل به سفيد و حاشيه آنها قهوه‌اي مي‌شوند. آلودگي در مزرعه ابتدا در غلاف پايين و در نقطه مماس با سطح آب ظاهر مي‌گردد. وقتي شرايط جوي براي رشد قارچ فراهم باشد آلودگي به برگ نيز سرايت مي كند و ممكن است تمام برگ‌هاي گياه خشك شوند.

در شمال ايران غالباً رشد غلاف‌هاي آلوده محدود مي‌شود و برگ‌ها به صورت موضعي از بين مي‌روند. در بوته‌هاي آلوده به علت اينكه آب و مواد غذايي كافي به خوشه‌ها نمي‌رسد، دانه‌هاي آن باريك مي‌شوند و يا ممكن است دانه‌اي در خوشه تشكيل نشود. دانه‌هاي لاغر در موقع آسياب كردن خرد مي‌گردند. همچنين بوته‌هاي برنج ممكن است در اثر آلودگي به اين بيماري ورس نمايند.

با توجه به ارقام موجود در ايران فعلاً اين نوع از بيماري های برنج در مقايسه با بلاست برنج از درجه دوم اهميت برخوردار است. ولي در معرفي ارقام خصوصاً ارقام پر محصول بايد به مقاومت آنها به اين بيماري توجه شود.

راه های مبارزه با بیماری سوختگی غلاف برگ برنج

۱-    مبارزه زراعي

👩‍🍳 كاشت ارقام مقاوم و يا با مقاومت نسبي بالاتر در برابر بیماری،

👨‍🍳👨‍🍳 جمع‌آوري و از بين بردن بقاياي گياهي آلوده و دفع علف‌هاي هرز خانواده گندميان مانند و غيره،

👩‍🍳 اجتناب از مصرف بيش از حد كود از ته،

👨‍🍳👨‍🍳 كاشت برنج در زمان مناسب،

👩‍🍳 رعايت فاصله كاشت به طوري كه بيش از ۲۰ گياه در يك فوت مربع (۰٫۰۹۳ متر مربع) كاشته نشوند،

👨‍🍳👨‍🍳 مرحله شديداً حساس گياه نسبت به اين بيماري پيش‌بيني شود. اين مرحله زماني مي‌باشد كه فاصله گره‌ها ۲ تا ۲٫۵ سانتيمتر باشد كه تقريباً ۴-۲ روز قبل از به خوشه رفتن است.

۲-    مبارزه بيولوژي

طبق گزارش موسسه بين‌المللي تحقيقات برنج در فيليپين (IRRI, 1978) تا كنون هزاران رقم برنج را از نظر مقاومت ژنتيكي به بيماري شيت‌بلايت مورد بررسي قرار داده‌اند. ولي موفق به يافتن رقم يا ارقامي كه از مقاومت بالايي برخوردار باشند نشدند. محققين در تحقيقات خود دريافتند، تعدادي از باكتريهاي موجود در آب كه روي برنج بيماري‌زا نمي‌باشند مي توانند با عامل بيماري شيت‌بلايت رقابت كنند و مانع رشد آنها شوند.

در آزمايشي، جمعيت اين باكتريها را با افزودن كاه برنج به آب مزرعه حدود ۱۰۰ برابر افزايش داده‌اند كه نتيجه مطلوبي حاصل گرديد. اين آزمايش هنوز كاربرد عملي پيدا نكرده است.

۳-    مبارزه شيميايي

بیماری ها در برنج
بیماری ها در برنج

 مبارزه شيميايي بايد با در نظر گرفتن زمان دقيق حساسيت قارچ، درصد آلودگي و رشد گياه و همچنين شناخت فلور منطقه انجام شود. بر اساس سيستم پيش ‌آگهي زمان سمپاشي عليه شيت‌بلايت برنج، غالباً موقعي انجام مي‌شود كه ميزان آلودگي مزرعه ۲۰-۱۵ درصد و مصادف با ۱۰ تا ۱۲ روز قبل از خوشه‌دهي برنج باشد.

در ژاپن براي مبارزه با اين بيماري از سموم آرسنيكي آلي به نام‌هاي متان آرسونات آهن، متان آرسونات كلسيم، سولفور متيل آرسنيك استفاده مي‌كنند. زمان مصرف ده روز قبل از به خوشه رفتن بوته‌هاست. استفاده سم در غير از اين زمان موجب سوختگي در گياه مي‌شود.

علاوه بر سموم آرسنيكي آلي از آنتي‌بيوتيك‌هايي مانند واليدامايسين (Validamycin) استفاده مي‌شود. در ايران استفاده از قارچ‌كش بنوميل (بنليت) به نسبت يك كيلو در هكتار و يا واليدامايسين به نسبت دو ليتر در هكتار مؤثر بوده‌اند.

بیماری ۵: بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج

بیماری بلایت باکتریایی برنج در اثر باکتری Xanthomonas oryzae pv. oryzae ایجاد می‌شود. یکی از جدی ترین بیماری ها در برنج به وسعت جهانی، بعد از بیماری بلاست می‌باشد. با توجه به اهمیت این بیماری و خسارت های ناشی از آن، در بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ از مزارع مختلف برنج استان گیلان (رودسر، لنگرود، لاهیجان، رشت، انزلی، فومن، صومعه سرا و رودبار) بازدید بعمل آمد. از بوته های برنج که دارای علایم آبسوختگی و زردی برگ بودند، نمونه برداری انجام شد.

جداسازی عامل بیماری روی محیط های کشت YDC و NA حاوی آنتی‌بیوتیک سیکلوهگزامید (۵۰ میکروگرم در میلی لیتر) انجام گرفت. پس از ۷۲-۴۸ ساعت پرگنه های بدست آمده در محیط کشت  YDC زرد رنگ بودند و روی محیط NA کلنی های گرد، لعابدار و به رنگ زرد ایجاد نمودند. براساس مجموع خصوصیات مرفولوژیکی، بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی، بیماریزایی، حساسیت به آنتی بیوتیکها و با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) به کمک آغازگرهای اختصاصی این جدایه ها به عنوان Xanthomonas oryzae pv. oryzae شناسایی شدند.

این اولین گزارش از وجود باکتری عامل سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان می‌باشد.

راه های کنترل بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج

ضدعفونی کردن بذرها با آب گرم ۵۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۰ دقیقه یا قارچ‌کش‌هایی مانند اکسی کلرور مس، از بین بردن علف‌های هرز و بقایای گیاهان فصل قبلی، عدم استفاده زیاد از کودهای نیتروژنه و کاربرد بیشتر کودهایی مانند سولفات پتاسیم.

ویروس تنگرو

بیماری ها در برنج
بیماری ها در برنج

 این بیماری به اسامی مختلفی مثل ( پن یاکیت مراه ) Penyakit merah، بیماری برگ نارنجی زرد برنج، برگ زرد برنج ، ( منتک ) Mentek خوانده می شود. همان طور که ملاحظه می شود این اسامی در نواحی مختلف دنیا متفاوت بوده ولی تصور می رود که همگی به یک نوع بیماری اطلاق می گردد. بیماری تونگرو در فیلیپین، مالزی، تایلند، هندوستان، اندونزی وبنگلادش وجود دارد. این بیماری بیشتر تونگرو در ژاپن گزارش شده که تا ۴ درصد محصول را از بین می برد.

در سوماترا نیز بیماری تونگرو خسارت شدیدی به محصول برنج وارد می سازد. گیاهان آلوده به تونگرو معمولاً دیرتر گل می دهند مثلاً برنج رقم آی آر ۸ وقتی در سن۱۵روزگی آلوده شود زمان گلدهی آن ۴ هفته به تأخیر می افتد. (در ایران از استان فارس در سال ۱۳۷۱ گزارش شد).

علائم بیماری ویروس تنگرو

گیاهان آلوده از رشد بازمانده ولی تعداد پنجه های تولیدی در حد طبیعی باقی می ماند. برگ ها به طور بارز بی رنگ می شوند. این بی رنگی در ارقام مختلف و همچنین در سنین مختلف گیاه فرق می کند. معمولاً گیاهان آلوده به رنگ زرد یا نارنجی در می آیند. این تغییر رنگ از قسمت های فوقانی گیاه شروع شده و به سمت پایین توسعه یافته بطوریکه قسمت های کوچکی از گیاه و گاهی نیز تمام گیاه را در بر می گیرد.

در برگ های مسن تر ممکن است نقطه های کوچک قهوه ای و زنگ مانند ایجاد شود. پیشرفت علائم بیماری بستگی زیادی به رقم برنج دارد. در بعضی از ارقام برنج علائم بیماری برای تمام عمر گیاه باقی مانده به طوری که گیاهان آلوده به شدت از رشد باز می مانند. در حالی که در ارقام دیگر ممکن است تمام علائم پس از مدتی ناپدید شده و به نظر برسد که گیاه بهبود یافته است.

این نوع از بیماری ها در برنج علاوه بر تأخیر در گلدهی گیاهان منجر به کاهش وزن دانه ها می گردد بعلاوه گیاهان بیمار نسبت به گیاهان سالم سنبلچه کمتری تولید کرده و نسبت دانه های پوک در آن ها زیادتر و وزن دانه ها کمتر می گردد بعلاوه بعضی از دانه ها ممکن است بیرنگ شده و منجر به کاهش قابل توجهی در مورد وزن محصول شود.

ارقام مقارم به آلودگی قدری کوتاه تر شده ولی فقط قسمتی از برگ های آن ها تغییر رنگ می دهد به علاوه برگ هایی که بعداً تولید می شود فاقد علائم رنگ پریدگی است. در ارقام نیمه مقاوم برنج تغییر رنگ برگ ها به تدریج در مراحل آخر رشد ناپدید شده و گیاهان محصول خوبی تولید می کنند.

روش های مبارزه با ویروس تنگرو

گیاهانی که در مراحل آخر رشد آلوده شوند ممکن است قبل از برداشت محصول علائم بیماری از خود بروز ندهند. با این حال ممکن است علائم بیماری در پنجه هائی که پس از برداشت محصول در این مزارع بوجود می آید بروز کند.

به نظر می رسد که مقاومت به بیماری تونگرو با مقاومت گیاه به حشرات ناقل مرتبط باشد. در حال حاضر ارقام اصلاح شده و مقاوم برنج به بیماری تونگرو و یا به حشره ناقل آن موجود می باشد. برای کسب نتیجه مؤثر در مبارزه علاوه بر کاشت ارقام مقاوم، سمپاشی بر علیه حشره ناقل در خزانه ها و یا در گیاهان جوان ضرورت دارد.

کوتولگی بوته های برنج در استان گیلان بر اثر کمبود روی باشد، همچنین ارتباط نزدیکی بین عناصر غذایی با بعضی از علف کش ها ( بر اساس نوع علف کش، زمان مصرف و دوز علف کش ها و نحوه مصرف آن ) منجر به کمبود یا زیاد بود عناصر غذایی متحمل می باشد.

برای اطلاع از نحوه سم پاشی و اقدامات لازم جهت بهتر شدن کار، با جهاد کشاوری منطقه در ارتباط باشید.

صفحه اینستاگرام شمال رایس
خرید برنج شمال

آزولا دشمن برنج یا مفید برای آن ؟

یکی از گیاه هایی که مهد تولد آن فیلیپین بوده است، آزولا می باشد. آزولا در سال ۱۳۶۰ با این دیدگاه که برای مزارع شالیزار مفید است آورده شد که بعد ها بر اثر کذر زمان متوجه شدند که این گیاه بلای برنج است. آزولا به صورت آفت برای برنج نقش ایفا کرد که این گیاه مانع رسیدن نور خورشید به برنج می شد چون برگ های متراکم آن از رسیدن آفتاب به شالیزار جلوگیری می کرد.

این گیاه به دلیل آویزان بودن ریشه آن و تغذیه از آب می تواند به راحتی به هر جایی انتقال پیدا کند که خود این موضوع باعث نگرانی و نیاز بیتر برای کنترل این آفت است.

امیدواریم از مطالبی که برای شما منتشر کردیم استفاده کافی را برده باشید. شما می توانید برای خرید برنج می توانید به بخش فروشگاهی وب سایت شمال رایس رجوع بفرمایید و یا از طریق صفحه اینستاگرام شمال رایس سفارش تان را ثبت بفرمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *