تعبیر خواب خوردن برنج

تعبیر خواب خوردن برنج

تعبیر خواب خوردن برنج چیست؟ دیدن برنج پخته یا پلو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب برنج از دید محمدبن سیرین (ابن سیرین) کسب اموال و ثروت توام با رنج و سختی است. اگر در خواب دیدین که برنج را به فردی بخشیده اید، یعنی حاجات شان را بر آورده کرده اید. اگر در خواب مشاهده کردید که پلو خورده اید یعنی از نعمات خداوند بهره مند شده اید.

برنج از جمله محصولاتی است که با سختی جمع آوری می شود. تلاش و رنج زیادی را در گردآوری برنج باید تحمل کرد. زمانی که در خواب برنج را ببینید یعنی مالی را به دست خواهید آورد اما نه به آسانی بلکه به سختی و مشقت.

نظر کارل گوستاو یونگ درباره ی تعبیر خواب خوردن برنج:

اگر در خواب دانه های برنج را دیدید، خوش حال و شادمان باشید. چراکه موفقیت، کامیابی، شانس، دوستی های بلند مدت و باروری در نزدیکی شماست. تعبیر خواب خوردن برنج ، ورود شادی و آرامش به منزل شماست.

اگر در خواب مشاهده کردید که در حال خوردن برنج هستید بدانید که آرامش از دست رفته به خانه شما بازخواهد گشت. تعبیر خواب خوردن برنج ، متفاوت از پختن آن است. اگر در خواب در حال پختن برنج بودید بدانید که در شرف پذیرفتن مسئولیت تازه ای هستید. مسئولیتی که هر روزه باعث شادی و سر زندگی شما می شود.

تعبیر خواب برنج از نظر پیشوایان دینی:

ابن سیرین گویند که تعبیر خواب برنج این باشد که به هر اندازه برنج دیده شد، مال و ثروت با سختی و مشقت بدست آید.

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند که برنج در خواب بر سه چیز دلالت دارد. خیر و منفعت، مال و حاجت از تعابیر دیدن برنج در خواب است.

تعبیر خواب خوردن برنج
تعبیر خواب خوردن برنج

حضرت یوسف نبی (ع) می فرمایند دیدن برنج در خواب همچو حبوباتی مثل ماش، نخود و سایر دلالت بر روزی و مال دارد.

آنلی بیتون می گوید که برای تجار خواب برنج تعبیر سودآوری در معاملات را دارد. در حالیکه برای کشاورزان دلالت بر افزایش محصول و برکت آن است.

در ابتدا توضیحی از تعبیر خواب پختن برنج را خواهیم گفت و سپس تعبیر خواب خوردن برنج .

تعبیر خواب پختن برنج:

تعبیر خواب پختن برنج از دید مطیعی تهرانی:

  1. پلو یا برنجی که پخته شده حاجت است. چنانچه در خواب در حال پختن برنج بوده اید یا فردی پلو جلوی شما قرار داد، شما حاجت روا می شوید. به هر آرزویی که داشته اید لباس حقیقت می پوشانید. در اکثر مواقع برآورده شده آرزوهای مادی مد نظر ماست است نه معنوی.
  2. اگر پلو را به دیگران داده اید، حاجت شان را برآورده کرده اید.
  3. وجود زعفران روی پلو نشان از اندوه زودگذری است که توام با صبر از آن خواهید گذشت.
  4. اگر پلو را با ترشی خوردید درگیر غم می شوید و اگر با ماست خوردید، درگیر خشم خواهید شد.
  5. اگر پلو را با ماست خورده باشید حاجت شما بر آورده می شود اما کمی همراه با اندوهی خواهد بود.
  6. دیدن پلو برای دخترهای دم بخت نشان از ازدواج آنهاست. خوردن پلو در خواب با مرغ بهتر از گوشت است.
  7. خوردن برنج همراه با شلتوک برنج یا ریگ، نشان از زحمتی است که دیگران بوجود آورده اند. یا حتی خیانت و دروغ کسی است که باعث رنجش شما شده است.

ابراهیم کرمانی می گوید:

  1. خوردن پلو در خواب نشان از برآورده شدن حاجت تو ست. خیر و نیکی فراوانی به تو خواهد رسید.
  2. خوردن پلو با گوشت پخته تعبیر بسیار خوبی به همراه دارد. در حالیکه خوردن برنج با شیر تعبیر فوق العاده بی نظیری را با خود به همراه دارد.
  3. خوردن پلو در صورتی که با دوغ پخته شده باشد نشان از غم و اندوه پیش رو است.

تعبیر خواب خوردن برنج:

مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب خوردن برنج می گوید: خوردن برنج در کنار دوغ غم و اندوه را به همراه دارد. اگر در حال خوردن برنج خام بوده اید، تعبیر آن رسیدن به نعمت است که حق و از آن شماست. اما این تعجیل درست نیست چراکه خوردن برنج خام در عالم حقیقی غیر ممکن است.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب خوردن برنج می گوید: تعبیر خوردن برنج در خواب نشان از شادمانی و آسایش و آرامش بازگشته به خانواده است.

امیدوارم اطلاعاتی که درباره تعبیر خواب خوردن برنج در اختیار شما گذاشتم مفید واقع شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *