تعبیر خواب برنج خام

تعبیر خواب برنج خام

تعبیر خواب برنج خام از نظر پیشوایان دین

همه ی ما ممکن است خواب های مختلفی را با مضمون خوراکی ها ی مختلفی مثل میوه ها و غلاتی مثل برنج و گندم و … ببینیم که هر کدام از این ها تعابیر خاص خود را دارد وبرای تعبیر درست آن نیز باید به معبران واقعی رجوع کرد که ما در این جا به طور ویژه به تعبیرخواب برنج خام میپردازیم.

به طور کلی اگر بخواهیم به تعبیر به تعبیر خواب برنج خام بپردازیم میگوییم از آنجایی که برنج محصولی اسنت که فرایند کاشت وبرداشت آن با زحمت و رنج فراوانی همراه است در نتیجه دیدن آن در خواب نشانه مال و ثروتی است که با تلاش و زحمت و رنج به دست می آید.

اما طبق گفته منوچهر مطیعی تهرانی دیدن خواب شالیزار تعبیر دیگری دارد و آن هم در واقع تجسمی از اندیشه شغلی فرد و آینده شغلی او است .

امام صادق (ع):

از نظر این حضرت دیدن برنج در خواب سه تعبیر کلی دارد:

  1. خیر و منفعت
  2. مال و ثروت
  3. حاجت

یوسف نبی (ع):

دیدن خواب حبوبات مانند ماش و نخود و همچنین برنج نشانه ی غم و اندوه است.

آنلی بیتون:

این معبر تعبیر خواب برنج خام توسط تجار و کشاورزان را به این شکل بیان می کند:

  1. دیدن خواب برنج توسط تاجر: دیدن خواب برنج برای تجار نشانه یک معامله سود آور است که به زودی به سراغ آن ها می آید.
  2. دیدن خواب برنج توسط کشاورز: دیدن خواب برنج برای کشاورز نیز نشانه به دست آوردن محصولات فراوان است.

همچنین اشاره می کند که اگر در خواب برنج به همراه مخلوطی از شن و خاک باشد نشانه این است که فرد به یک بیماری مبتلا مشود و در نتیجه آن نیز از دوستان خود جدا خواهد افتاد.

محمد بن سیرین:

دیدن برنج در خواب نشانه مالی است که به دشواری به دست می آید و نیاز به تلاش و تحمل سختی هایی دارد. و به همان میزان که در خواب برنج دیده باشد مال و ثرت نیز به همان میزان به دست خواهد آورد.

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی:

دیدن خواب برنج نشانه پیروزی،موفقیت، شانس و دوستس های گرم و صمیمی است که در آینده پیش خواهد آمد و همچنین نشانه ی مسئولیت های جدیدی است که برای شما لذتی را به همراه خواهد داشت.

تعبیر خواب برنج خام

منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن خواب برنج به تنهایی نشانه مال و ثروتی است که با سختی و رنج به دست می آید و اگر شخص خواب شالیکار ببیند خواب او در واقع نشانه و تجسمی از آینده ی شعلی او خواهد بود. و در دو حالت زیر به تعبیر خواب برنج پرداخته:

  1. در حال فروش برنج خام: اگر فردی در خواب ببیند که به فروش برنج خام می پردازد نشانه این است که دیگران را در رفاه و آسایشی که خود دارد شریک و سهیم می کند .
  2. در حال خرید برنج خام: تعبیر خواب خرید برنج نیز نیز نشانه این است که آن شخص خود را در شادی و نشاط دیگران شریک و سهیم می کند.

برای دیدن تعبیر خواب برنج پخته کافی است روی این کلمه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای “تعبیر خواب برنج خام

  1. اشتراک‌ها: تعبیر خواب برنج پخته از نظر پیشوایان دینی | برنج شمال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *